pensioen.hypotheek-actueel.nl
Financiƫle informatie, links en rekenmodules
woensdag 19 juni 2024

Loonmatiging is nu contraproductief

vrijdag 28 september 2012 / Redactie / geen reacties

Loonruimte moet zoveel mogelijk worden aangewend voor bestedingen en daarmee herstel van de werkgelegenheid.

Een nullijn in de publieke sector past daar niet bij. De FNV kiest voor een looneis van maximaal 2,5%, rekening houdend met de situatie in sectoren. Dat staat in de Arbeidsvoorwaarden agenda 2013 van de vakcentrale.

Nullijn niet vol te houden
De nullijn is op langere termijn volgens het CPB niet vol te houden, terwijl de risico's en negatieve effecten groot zijn. De overheid zet haar positie als werkgever op het spel en riskeert, met het oog op de verwachte tekorten als gevolg van de toenemende uitstroom, een uitholling van het
niveau van de kwaliteit van de publieke dienstverlening. De koopkracht van de werknemers in de publieke sector wordt er fors door geraakt en dit negatieve effect kan in vier jaar tijd oplopen tot meer dan 10%.

De FNV streeft naar een evenwichtige ontwikkeling van de verhouding tussen de markt en publieke sector en zet daarom ook in de publieke sector nadrukkelijk in op een normale looneis in overeenstemming met de beschikbare ruimte.

Looneis maximaal 2,5%
Op grond van de economische ontwikkelingen heeft de FNV de arbeidsvoorwaardenruimte berekend op 3% (uitgaande van een productiviteitsstijging van 2% en een prijsontwikkeling van 1%). Het bestedingstekort en de hoge inflatie (2%) maken het wenselijk om te kiezen voor een looneis die op de grens
van de (trendmatige) loonruimte zit. De FNV kiest daarom voor een looneis van maximaal 2,5%, rekening houdend met de situatie in sectoren.

Om de lagere en middeninkomens extra koopkracht te bieden, kan deze loonstijging gedeeltelijk ook in centen in plaats van procenten worden gerealiseerd.

Kabinetsbeleid
In 2013 wachten de werknemers nadelige gevolgen van de btw-verhoging, hogere zorg- en woonlasten, duurdere kinderopvang en de forensentaks. Als het nieuwe kabinet deze pijnpunten tenminste niet verwijdert uit de Begroting 2013. De FNV doet zijn best om de maatregelen van tafel te krijgen. De
FNV-inzet is dat de pijn eerlijk wordt verdeeld en dat bezuinigingen niet eenzijdig bij de lagere en middeninkomens terecht komen. Dat is ook beter voor de binnenlandse bestedingen die de economie mede op gang moeten houden.

Werk en een loon waarvan je kunt leven
Er komen steeds meer kleine baantjes die onvoldoende perspectief bieden en onvoldoende loon om van te leven. Kleine deeltijdbanen moeten worden opgeplust naar volwaardig werk. Deeltijders moeten voorrang krijgen bij uitbreiding van werkzaamheden en daarbij beschikbare uren en bij vacatures
binnen het bedrijf.

Bovendien wil de FNV af van nulurencontracten, oproepcontracten en min-maxcontracten en zal ze zich ervoor inzetten om deze zo veel mogelijk terug te dringen en om te zetten in normale (deeltijd)contracten.

Verder verzet de FNV zich tegen een versnippering van werkzaamheden door verdere differentiatie. Door bepaalde werkzaamheden samen te voegen, ontstaan weer volwaardige banen met een fatsoenlijke betaling die ook inhoudelijk weer interessant worden.
Ondermijning van arbeidsvoorwaarden
Een poging tot ondermijning van de arbeidsvoorwaarden vanuit de politiek zien we ook terug in het wetsvoorstel `Werken naar vermogen'. Hierin wordt voorgesteld om mensen met een arbeidshandicap beneden het wettelijk minimumloon te laten werken omdat hun productiviteit lager zou zijn.

Hoewel de WWNV voorlopig is afgeblazen, is de verwachting dat de druk op deze en andere groepen om beneden het minimumloon en met behoud van uitkering te gaan werken weer terug zal komen. De FNV vindt dat iedereen die werkt een eerlijk loon moet verdienen en zal er alles aan doen om
ondermijning van het minimumloon te voorkomen. Ook wijst de FNV stukloon af.

Jongeren en minimumloon
In ongeveer de helft van de cao's is nog steeds sprake van jeugdloonschalen die gebaseerd zijn op het wettelijk minimumjeugdloon. De lage jeugdlonen maken het jongvolwassenen onmogelijk om economisch zelfstandig te zijn. De FNV wil daarom de jeugdloonschalen, waarin leeftijd de bepalende
factor is, vervangen door ervaringsschalen.

Cao-resultaten 2012
De maximum looneis voor het lopende cao-jaar 2012 was ook vastgesteld op 2,5%. De FNV sluit in totaal rond de 900 cao's af. Van de 500 cao's die in 2012 moeten worden vernieuwd is tot nu toe de helft afgesloten. Het resultaat van de in 2012 afgesloten cao's is een gemiddelde loonsverhoging van
1,83%. De gemiddelde loonstijging in de marktsectoren is hoger dan in de publieke sector, door de nullijn die de overheid voor publieke sectoren hanteert en die ook voor de komende jaren dreigt. Deze kloof moet gedicht worden!

Sparen voor pensioen
In de FNV-strategie past het ook om te bezien of spaarbronnen, zoals levensloop, meer voor bestedingen beschikbaar worden gemaakt. De FNV zal er daarom bij het kabinet op aandringen om wetgeving rond vitaliteitssparen en levensloop te versoepelen, waarbij het sparen voor pensioen mogelijk moet
blijven.

De meerjaren Arbeidsvoorwaardennota 2009-2013
In de meerjaren Arbeidsvoorwaardennota 2009-2013 `Gewoon goed werk voor iedereen' is al uitgebreid beschreven wat voor de FNV de belangrijkste onderwerpen zijn om te komen tot een goede cao. Uitgangspunt is investeren in mensen.

`Gewoon goed werk' betekent dat je zekerheid hebt over je contract, dat je voldoende uren werkt en een loon krijgt waar je van kunt leven. Daarbij zijn plezier in je werk, meer eigen regel- en ontwikkelingsmogelijkheden en de mogelijkheid om werk en prive te kunnen combineren belangrijke
randvoorwaarden.

Werkplezier en productiviteit gaan hand in hand
Steeds meer werknemers willen bovendien meer eigen verantwoordelijkheid en invloed op de inhoud van het werk. Dat verhoogt het werkplezier voor de werknemer en voor de werkgever de productiviteit.

Arbeidsparticipatie is de sleutel tot ontplooiing en tot een volwaardige plek binnen de Nederlandse samenleving. Dat geldt voor mannen en vrouwen, voor jong en oud maar ook voor mensen met een handicap of groepen die nu buiten te boot dreigen te vallen. Iedereen is nodig op de arbeidsmarkt.
Het benutten van talenten van alle werkenden en werkzoekenden is cruciaal voor de groei naar een economisch gezonde en sociaal sterke samenleving. Alleen zo komen we uit de crisis.

`Gewoon goed werk' betekent ook gezond en veilig kunnen werken en voldoening halen uit je baan. Daarvoor is ontwikkeling en scholing van belang, maar ook zeggenschap over de inhoud en de organisatie van je werk. Telewerken en/of plaats- en tijdonafhankelijk werken oftewel `het nieuwe werken'
is niet alleen weggelegd voor kenniswerkers maar is voor veel meer functies en bedrijven mogelijk.

Lees meer op de site van de vakcentrale

IFrame
Tweet
Share
Print deze pagina

Meer nieuwsberichten

* 26-09-12 Bijzonder hoogleraar gaat groeiende creatieve sector onderzoeken
* 26-09-12 Wat betekent de btw-verhoging voor btw-plichtigen?
* 25-09-12 Hervorming zorg hoognodig
* 21-09-12 Vraag van de week: Is een opdrachtgever aansprakelijk voor arbeidsongevallen zp'ers?

Reacties

Naam *
_____________________

Reactie *
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


[ Reageer ]


Categorieen

* Algemeen nieuws
* Blog
* Grafimedia & Techniek
* Kunst & Podium
* Entertainment & Media

archief

* 2012 September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari
* 2011 December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari
* 2010 December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari
* 2009 December November Oktober September Juni

twitter

* 27-09-12 14:48

Zo kan het dus ook: medewerkers en management nemen uitgever VBK over t.co/T4smj2if #FNVKIEM
* 27-09-12 13:24

KIEM Nieuws is uit! Zaterdag bij alle FNV KIEM leden op de mat #FNVKIEM #nieuws
* 26-09-12 17:16

Eerste hoogleraar voor de creatieve sector van start! #positie ZZPers #FNVKIEM t.co/GtfLegYD

Online

FNV KIEM op Twitter FNV KIEM op Facebook FNV KIEM op LinkedIn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vragen over werk en inkomen? Bel 0900 36 854 36
Mobiel | Contact | Lid worden | Privacy statement | Disclaimer | Cookie wetgeving | (c) FNV KIEM

Voor u geselecteerd uit de media:
Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
De Gouden Aankooptips! Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning