pensioen.hypotheek-actueel.nl
Financiƫle informatie, links en rekenmodules
woensdag 19 juni 2024

Pensioenfondsen dwingen schadevergoeding van $2,425 miljard af voor ..

Persberichten

Pensioenfondsen dwingen schadevergoeding van $2,425 miljard af voor aandeelhouders in "Class Action" tegen Bank of America
Een historisch en buitengewoon resultaat voor beleggers

Bank of America ("BAC") kondigt vandaag aan een bedrag van $2,425 miljard (twee miljard, vierhonderd vijfentwintig miljoen) in contanten te betalen en aanzienlijke Corporate Governance verbeteringen door te voeren in het kader van een schikking van een `Class Action' die door beleggers was
aangespannen. De schikking vloeit voort uit de overname van Merrill Lynch & Co., Inc. ("Merrill Lynch"), zoals aangekondigd op 15 september 2008 en afgerond op 1 januari 2009. De juridische procedure is aanhangig voor de Rechtbank in New York .

De vertegenwoordigers van de `Class' gedupeerde beleggers die door de Rechtbank zijn benoemd zijn: State Teachers Retirement System of Ohio, the Ohio Public Employees Retirement System, the Teacher Retirement System of Texas, Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, vertegenwoordigd door
PGGM Vermogensbeheer B.V. (PGGM Investments), en Fjaerde AP-Fonden (gezamenlijk de "Lead Plaintiffs").

De Lead Plaintiffs hebben beargumenteerd dat BAC, Merrill Lynch en enkele huidige en/of voormalige bestuurders en directeuren van BAC of Merrill Lynch federale effectenwetgeving hebben overtreden door het publiceren van meerdere materieel onjuiste en misleidende berichten, alsmede onvolledig
te zijn geweest in publicaties rondom de overname van Merrill Lynch. Dit betreft met name het niet vermelden van oplopende verliezen van miljarden dollars die Merrill Lynch had geleden voorafgaande aan de stemming door aandeelhouders, en een niet openbaar gemaakte overeenkomst die Merrill
Lynch de mogelijkheid gaf versneld een bedrag van $5,8 miljard aan bonussen uit te keren voor de afronding van de overname, ondanks de enorme omvang van de geleden verliezen. Bij gebrek aan kennis over deze belangrijke feiten hebben BAC- aandeelhouders op 5 december 2008 de overname
goedgekeurd. De koers van het aandeel BAC daalde zeer sterk toen de ware feiten aan het licht kwamen via een aantal publieke bekendmakingen in januari 2009.

De schikking is overeengekomen na bijna vier jaar van intensieve procesvoering, met een al vastgestelde datum voor "jury trial" die op 22 oktober 2012 zou beginnen. De schikking heeft betrekking op de `Class' waarvan de exacte omvang is bepaald door de Rechtbank op 6 februari 2012.

De schikking is verreweg de grootste `Class Action' schikking die ooit is getroffen inzake een zogeheten ` Section 14(a) claim `- de bepaling die is ingesteld om beleggers te beschermen tegen een onjuiste weergave van feiten in relatie tot een zogenoemde `proxy statement'. Daarnaast is de
schikking een van de vier grootste schikkingen in de geschiedenis die ooit betaald is door een individuele onderneming voor het overtreden van federale effectenwetgeving. Bovendien is dit de grootste schikking die ooit is getroffen zonder dat er sprake is van een herziening van de cijfers of
van strafrechtelijke veroordelingen als gevolg van verondersteld wangedrag.

Belangrijk onderdeel van de schikking is verder de verbetering van de corporate governance structuur van de onderneming. Deze betreft onder meer:
o een robuust systeem van 'majority voting' waarbij een bestuurder die op de algemene vergadering van aandeelhouders geen meerderheid van stemmen verkrijgt, niet meer op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders kan worden voorgedragen voor herbenoeming;
o verhoogde transparantie met betrekking tot belangrijke fusies en overnames;
o een verplichting voor BAC om jaarlijks opgave te doen welke bestuurders zich niet hebben gehouden aan het in bezit hebben van een minimum aan kapitaal in de eigen onderneming;
o een verplichting voor BAC om iedere betaling in de vorm van een aanzienlijke bonus of een andere beloningsafspraak in relatie tot belangrijke fusies en overnames aan het bestuur ter goedkeuring voor te leggen;
o een verlenging van eerder door de SEC opgelegde Corporate Governance maatregelen tot tenminste 1 januari 2015, die anders zouden zijn vervallen per maart 2013.

"Wij geloven dat deze schikking een aardverschuiving betekent voor aandeelhouders van Bank of America die zonder volledige en accurate informatie over de overname hebben moeten stemmen" zegt Eloy Lindeijer, Chief Investment Management of PGGM Investments. "Deze schikking geeft bovendien een
sterk signaal af aan alle ondernemingen over het evidente belang van aandeelhouders om volledig geinformeerd te kunnen stemmen over fusies en overnames."
De schikking komt, indien door de Rechtbank goedgekeurd, bovenop de $150 miljoen die door de SEC als boete is opgelegd voor dezelfde misdragingen en die reeds onder BAC-aandeelhouders is verdeeld en toont de voortdurende behoefte dat institutionele beleggers civiele rechtszaken kunnen
voeren in de Verenigde Staten in aanvulling op procedures die door de overheid zijn geinitieerd.

De Lead Plaintiffs werden in deze Class Action vertegenwoordigd door adocaten van Bernstein Litowitz Berger & Grossmann LLP; Kaplan Fox & Kilsheimer LLP; en Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP.

PGGM
PGGM is een toonaangevende Nederlandse pensioenuitvoeringsorganisatie die pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer, bestuursondersteuning en beleidsadvisering aanbiedt aan haar institutionele klanten. Momenteel beheert PGGM voor zes pensioenfondsen circa EUR125 miljard pensioenvermogen van
2,5 miljoen mensen. Als cooeperatie met 570.000 leden helpt PGGM bij het realiseren van een waardevolle toekomst. PGGM ontwikkelt - zelf of met strategische partners - innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.
www.pggm.nl

Pensioenfonds Zorg en Welzijn
PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van 2,5 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds is eigenaar van het pensioenvermogen, dat ultimo juni 2012 EUR 118,6 miljard bedraagt. Het fonds wordt bestuurd door vertegenwoordigers
van werknemers- en werkgeversorganisaties. Het bestuur legt verantwoording af aan de Pensioenraad. Deze raad bestaat uit deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. De Pensioenraad is daarnaast ook het orgaan van medezeggenschap en adviseert over voorgenomen besluiten.
PFZW heeft de uitvoering van de pensioenregeling en het beheer van het pensioenvermogen uitbesteed aan PGGM.

PGGM - 28 sep 2012

facebook hyves twitter

Voor u geselecteerd uit de media:
Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
De Gouden Aankooptips! Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning